Vägledning på mitt sätt

Mitt sätt att jobba är att du ska få det som du behöver just i detta nu för din personliga utveckling.
Vi sitter 1-1,5 timmar och samtalar samtidigt som jag får informationen som är viktig för dig.
Via min "länk" till min huvudguide Jauques, får jag informationen om dig via din huvudguide.

Som jag ser det är det andevärlden som vet vad som bäst för dig här och nu!
Det är det jag levererar till dig och som vi samtalar kring.  
 

Var öppen för det som kommer, ha tillit till att dina inre behov blir tillgodosedda i första hand.  
Du kanske inte förstår all information, kanske måste det sjunka in och bearbetas av ditt undermedvetna tills du är redo.
Avfärda inget, var lyhörd.  

När det gäller anhöriga släpper huvudguiderna igenom dem, om det de vill förmedla är viktigt för dig just då,
annars får de stå åt sidan tills det är dags. 

Detta är min skolning och mitt sätt att jobba  på.
Som jag ser det, finns inget som är mer rätt eller fel i vilket sätt vi jobbar på som mediala medmänniskor.
Vilken skolning och vilken fallenhet vi har är olika liksom vårt arbetssätt.
Vi är som alla andra, unika i vår personlighet.
Vi har alla intentionen att du ska få till dig det som är viktigast för din utveckling.