Vägledning på mitt sätt

Mitt sätt att jobba är att du ska få det som du behöver just i detta nu för din personliga utveckling.
Vi sitter ca 1 timoch samtalar samtidigt som jag får informationen som är viktig för dig.
Via min "länk" till min huvudguide Jauques, får jag informationen om dig via din huvudguide.

Som jag ser det är det andevärlden som vet vad som bäst för dig här och nu!
Det är det jag levererar till dig och som vi samtalar kring.  
 

Var öppen för det som kommer, ha tillit till att dina inre behov blir tillgodosedda i första hand.  
Avfärda inget, var lyhörd.  

Ibland ber andevärlden mig att att använda så kallade Änglakort, för att förstärka budskapet
 på ett sätt som kan vara lättare att greppa för dig. 

Detta är min skolning och mitt sätt att jobba  på. 
Som jag ser det, finns inget som är mer rätt eller fel i vilket sätt vi jobbar på
som mediala medmänniskor. 
Vilken skolning och vilken fallenhet vi har är olika
liksom vårt arbetssätt. 
Vi är som alla andra, unika i vår personlighet. 
Intentionen att du ska få till dig det som är viktigast för din utveckling just i detta nu.